Studentpolitiske lister

Studentparlamentet består av 31 valgte studenter. 24 av disse er valgt ved listevalg, hvor ulike studentpolitiske lister (litt som politiske partier) stiller til valg hver vår. Alle studenter ved UiB kan stille på en liste, og alle kan starte sin egen liste. Hvor mange- og hva slags lister som stiller til valg varierer fra år til år.