Studentdemokratiet

Under følger en komplett oversikt over komiteer, råd, styrer og utvalg som er en del av studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Hovedinndelingen mellom disse er om det er under Universitetet i Bergen eller under Studentparlamentet UiB.

Dersom du har spørsmål angående noen styrer, råd eller utvalg er det bare å ta kontakt med Arbeidsutvalget på au@spuib.no, eller stikke innom kontoret vårt på Studentsenteret.

Noen av vervene er honorerte.

Studentdemokratiet