SP-UiB-fondet

Søk midler

Studentparlamentets fond for fremme av studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB-fondet) ble stiftet av Studentparlamentet i 2011, med bakgrunn i et ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktivt demokrati. Innenfor begrensningene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vil alle initiativer som kan vekke innsikt, debatt og engasjement kunne søke om støtte. Det kan være en enkeltsak, et aktuelt tema eller spørsmål, en ideologisk retning, forankret lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Både enkeltpersoner, uregistrerte og registrerte grupper kan søke. Fondet har en egenkapital på i overkant av en million norske kroner.

Fondet har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Mer informasjon om søknadskriterier og fondstyrets prioritering av søknader finner du i søknadsskjemaet.

Fondet er tilgjengelig for spørsmål på epost: fondet@spuib.no