Vår politikk

Arbeids- og prinsipprogram, resolusjoner og høringssvar er dokumentene som viser hva Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener. Disse dokumentene definerer hva Arbeidsutvalget skal jobbe med. Arbeids- og prinsipprogrammet vedtas av Studentparlamentet fra år til år. Resolusjonene er gjeldende fram til Studentparlamentet vedtar ny politikk på området de omhandler.

Universitetsmuseet våren 2011