Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører.

Studentparlamentet består av 31 valgte studenter. 24 av disse er valgt ved listevalg. Studentpolitiske lister (litt som politiske partier) stiller til valg hver vår. Alle studenter ved Universitetet i Bergen kan stille på en liste. Alle kan også starte sin egen liste. Hvor mange og hva slags lister som stiller til valg varierer fra år til år.

I tillegg til de 24 representantene valgt på liste, har studentutvalgene ved alle de syv fakultetene én studentrepresentant hver. Denne velges stort sett på studentutvalgets generalforsamling/allmøte eller av studentutvalget selv. Disse representerer i hovedsak sitt fakultets studenter.