Studentpolitiske lister

Studentparlamentet består av 31 valgte studenter. 24 av disse er valgt ved listevalg, hvor ulike studentpolitiske lister (litt som politiske partier) stiller til valg hver vår. Alle studenter ved UiB kan stille på en liste, og alle kan starte sin egen liste. Hvor mange- og hva slags lister som stiller til valg varierer fra år til år.

Om du er interessert i å bli med i en liste ta kontakt med dem direkte. Om du vurderer på å starte din egen liste, og lurer på prosessen rundt det så ta kontakt med Valgstyret til Studentparlamentet.

For detaljert informasjon over hvem som sitter i Studentparlamentet, se om Studentparlamentet.