Studentparlamentets komiteer

Studentparlamentet har opprettet tre politiske komiteer. Komiteene er valgt av Studentparlamentets medlemmer, men er åpne for at alle studenter på UiB kan være med. Komiteene får hvert år et mandat av Studentparlamentet, og jobber for å nå dette. I tillegg opprettes det hvert 3.år en prinsipprogramkomité, som utarbeider forslag til prinsipprogram for Studentparlamentet.