Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. AU fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte og jobber daglig med å utøve vedtatt politikk og forvalte Studentparlamentets daglige virke. AU består av fire studenter som årlig velges på Studentparlamentets konstituerende møte. Medlemmene av AU jobber fulltid med å fremme studentenes interesser i i tråd med politikk vedtatt av Studentparlamentet.

For å få gjennomslag for Studentparlamentets saker jobber AU aktivt opp mot Universitet i Bergen, Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Bergen Kommune, media, sentrale myndigheter og Norsk Studentorganisasjon. AUs medlemmer er også representert i ulike styrer, råd og utvalg.

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet har kontor i etasje 2+ på Studentsenteret. Like i nærheten finner du også Styrestudentene, Velferdstingets Arbeidsutvalg, Kulturstyret, styreleder i Studentsamskipnaden i Bergen, våre organisasjonskonsulenter og UiBs studentombud.

Arbeidsutvalget jobber 100 %. Vervene er honorert.