Arbeidsutvalget 2019/2020

        Morten (AU-medlem)   Sandra (Nestleder)   Andreas (Leder)   Tori (AU-medlem)    Andreas Trohjell- andreas@spuib.no Leder med ansvarsområde fag- og forskningsansvarlig  22 år gammel fra Arendal, studerer matematikk Hva er din hjertesak? Sensur. Kvalitet, til riktig tid og begrunnelse Hva går arbeidsområdet ditt ut på og hva er du mest gira over med ditt […]

Still til valg!

27. mai skal et helt nytt Studentparlamentet møtes. Da skal det velges Studentparlamentets Arbeidsutvalg, studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen, samt medlemmer av Studentparlamentets komiteer og andre organer. Dette er årets viktigste møte i Studentparlamentet, og alle UiB-studenter kan stille! STILL TIL VALG Her kan du se innmeldte kandidater

Terapihundene Mie og Toby på Studentsenteret og Haukeland!

Mie og Toby har kommet tilbake for å hjelpe deg med å håndtere eksamenstresset!? Hundene bryr seg ikke om hvordan du ligger an før eksamen, de vil tilbringe tid med deg uavhengig av hva som ellers skjer i livet ditt, og dette har mange studenter fått muligheten til å utnytte i år og. Det er […]

Student i Utdanningsutvalget

Ved Universitetet i Bergen er det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg som studentparlamentet velger studentrepresentanter til. Blant disse er utdanningsutvalget (UU) som skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved Universitetet. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner […]

Student i Læringsmiljøutvalget

Det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet velger studentrepresentanter til disse. Her forteller Tora Aarre Seip om hvordan det er å være student i Læringsmiljøutvalget. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Studieadministrativ avdeling for Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget. Utvalget velger […]