MÅNEDENS REPRESENTANT

Vi fortsetter med vår nye spalte! Her kan du bli bedre kjent med de ulike representantene som nå sitter i studentparlamentet. Neste ut er Philip Rasmussen! Han er 22 år gammel og sitter i parlamentet som fakultetsrepresentant for KMD – fakultet for kunst, musikk og design. Ved fakultetet studerer han design, visuell kommunikasjon.   Hvor […]

VI SØKER MEDLEMMER TIL STUDENTENES VALGSTYRE

OPPDATERING: Valgstyret er nå konstituert. Still ditt kandidatur her! Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Alle vervene er honorerte. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innmelding av lister og representanter i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Arbeidet vil for det meste […]

Månedens representant

Vi introduserer vår nye spalte “månedens representant”! Her kan dere bli bedre kjent med de 31 representantene som sitter i Studentparlamentet. Først ut er Karoline Foss! Hun er 22 år gammel og sitter som en av fire representanter i Sosialdemokratisk Liste.   Hvorfor valgte du å bli med i Studentparlamentet? Jeg ble med i SP […]

Vi søker medlemmer til FOKUS:14

Klimasaken er vår tids viktigste sak, derfor er det viktig for oss i Studentparlamentet ved UiB å satse tungt på dette. Vi søker derfor etter klimaengasjerte studenter som vil sitte i en arbeidsgruppe som vil ha som hovedmål å jobbe opp mot UiB med klimasaken. Som en del av arbeidsgruppen, FOKUS:14, vil du få tilbud […]

Pressemelding om UiB i European Universites

Universitetet i Bergen gjennom Arqus University Alliance, ble i dag plukket ut av EU- kommisjonen til å bli et Europeisk Universitet. Arqus er et av 17 nettverk over hele Europa som fikk tilslag på søknaden. Totalt 54 nettverk søkte. Arqus består av universitetene i Bergen, Leipzig, Padova, Lyon, Vilnius, Graz og Granada. “Det kan ha […]