Det nye Arbeidsutvalget er på plass!

  Endelig har det nye Arbeidsutvalget inntatt plassene på kontoret. Kontoret forberedes, kalenderen planlegges, slik må til når vi vil representere dere studenter best mulig. Vi ser fram til en semesterstart vi kan kalle koronafritt, for første gang på nesten tre år. Vårt sprudlende minisamfunn her på Høyden blir nok engang styrt og drevet av […]

Still til valg på Studentparlamentets konstituerende møte!

  Den 30. mai avholder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt konstituerende møte, det viktigste møtet i parlamentets periode. På møtet skal vi velge studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på UiB, medlemmer til Studentparlamentets interne komitéer og styringsorganer, og sist – men defintivt ikke minst – nytt arbeidsutvalg for perioden 2022/2023. Her finner du […]

Valgvinnerne i UiBs studentvalg 2022

Den 28. april klokken 12:00 stengte årets studentvalg på UiB, og senere samme kveld ble resultatene fra valget offentliggjort. Av 19 884 stemmeberettigede stemte 2684 studenter i parlamentsvalget, en valgdeltakelse på 13,5%. Dette er en økning på over 4% fra fjorårets deltakelse. Valgets vinner ble Realistlista, som fikk 27% av stemmene og 7 mandater, og […]

Stem i studentvalget

Studentvalget 2022 er åpnet. Les om kandidatene, og stem på dine tillitsvalgte ved Universitetet i Bergen, på studvalg.no. Det skal velges to studentrepresentanter til Universitetsstyret. Én av hvert kjønn, og hver med sine vara. Universitetsstyret er universitetets øverste organ. I tillegg skal 24 representanter velges til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Disse velges ved listevalg. […]

Gratulerer med kvenfolkets dag – hyvvää kväänikansan päivää!

I dag, 16. mars, er kvenfolkets dag og en dag for feiring og markering av kvensk kultur og historie. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vil på det varmeste gratulere med dagen. Hyvvää kväänikansan päivää! Både Universitetet i Bergen (UiB) og Bergen kommune flagger i anledning dagen, for første gang.