Mandag 25. mai skal det avholdes konstituerende møte, der vi skal fylle alle Universitetet i Bergens relevante råd, styrer og utvalg med viktig studentrepresentasjon. Det skal også velges et nytt arbeidsutvalg, og vi har mange spennende interne komiteer som skal fylles. Alle semesterregistrerte studenter kan (og bør) stille! Du kan lese mer om de ledige vervene her, merk at flere av de er honorerte.

Vi ber om at kandidatur sendes inn på forhånd av møtet.

Praktisk informasjon om konstituerende møte: Det er de innvalgte i Studentparlamentet som har stemmerett i møtet, mandag 25. mai. De bestemmer hvem som blir valgt inn til de ulike vervene. Det eneste kravet for å stille til verv er semesterregistrering – du må altså ikke være innvalgt i parlamentet for å kunne stille.

Valgresultat 2020-2021

Valgresultat Studentparlamentet UiB 2020-2021. Valgoppslutning: 15,4 %

Studentvalget ved UiB 2020 er nå over, og vi takker alle kandidater og stemmegivere. Kandidatene har stått på i ukesvis, og endelig er resultatene her. Dette er et historisk, heldigitalt valg, og vi takker alle som har deltatt.

Valgresultat Studentparlamentet UiB
Valgoppslutning: 15,4 %

  • 5 mandater: Venstrealliansen
  • 4 mandater: Sosialdemokratisk Liste
  • 4 mandater: Blå Liste
  • 3 mandater: Realistlista
  • 3 mandater: Grønn Liste
  • 2 mandater: Liberal Liste
  • 2 mandater: Generell Studentallianse
  • 1 mandat: Gul liste

Mannlig kandidat til universitetsstyret
Valgoppslutning: 13,5 %
Valgt: Gard Aasmund Skulstad Johanson
1. vara: Erlend Søbye Grønvold
2. vara: Stian Torset

Kvinnelig kandidat til universitetsstyret
Valgoppslutning: 13,8 %
Valgt: Cora Gabrielle Møller Jensen
1. vara: Anni Karin Rambek
2. vara: Lise Carlsen

_______________________

For kommentarer om valget
Leder Studentenes Valgstyre: Petter Morland, 938 64 202

Andre kommentarer
Leder Studentparlamentet: Andreas Trohjell, 941 60 183

Kontaktinformasjon til listeledere
Venstrealliansen: Augusta Moen Opsahl, 974 25 485
Gul liste: Thea Myhr, 944 96 122
Grønn liste: Solveig Høegh-Krohn, 900 12 248
Blå liste: Håvard Rørtveit, 940 55 676
Realistlista: Kristoffer Eik, 479 65 728
Generell Studentallianse: Shifat Rahman, 404 77 729
Liberal liste: Timo Kanehl, 481 94 210
Sosialdemokratisk liste: Jeron Joseph, 998 91 951

Kontaktinformasjon til kandidater til universitetsstyret
Gard Aasmund Skulstad Johanson, 416 26 848
Cora Gabrielle Møller Jensen, 450 06 461
Anni Karin Rambek, 950 13 509
Erlend Søbye Grønvold, 941 82 430
Stian Torset, 458 66 117
Lise Carlsen, 922 22 982

Bilde lånt fra fhi.no

Kjære alle studenter og andre samarbeidspartnere.
Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulentene vurderer smitterisikoen fortløpende, og har i dag besluttet å følge UiBs råd om hjemmekontor. Dette gjelder fra og med i dag, foreløpig fram til påske. Dette betyr at vi ikke er tilstede på kontorene den neste tiden, men vi er fortsatt på jobb.
UiB oppdaterer sine informasjonssider fortløpende, og vi anbefaler dere å følge med på disse: uib.no/korona

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om studentvalget 2020, etter dialog med Universitetet i Bergen og Studentenes Valgstyre. Vi har ikke tatt en beslutning om Studentparlamentsmøter enda.
Til slutt ber vi om forståelse for situasjonen, og ber om at Arbeidsutvalget får den tilliten vi trenger til å ta avgjørelser rundt valg, møter, arrangementer og annet – i dialog med UiB. Innspill til dette tas imot med takk på e-post til au@spuib.no.

Kontaktinfo til AU: https://www.spuib.no/om-oss/
Kontaktinfo til konsulentene: https://www.spuib.no/studentdemokratiet/#tab-id-7