Ønsker du å stille i valget til Universitetsstyret ved UiB? Nå har du sjansen! Studentenes Valgstyre har utvidet fristen for å melde kandidatur til Universitetsstyret i årets studentvalg. 

Read more

20. til 28. april er det studentvalg ved Universitetet i Bergen. Det skal velges 24 representanter til Studentparlamentet fra de studentpolitiske listene, og en mannlig og en kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret, hver med to varamedlemmer. I tillegg velger hvert av de syv fakultetene en fakultetsrepresentant til Studentparlamentet på sine respektive allmøter. Studentparlamentet er UiB-studentenes øverste demokratiske organ, og Universitetsstyret er det øverste organet ved UiB.

Studentenes Valgstyre inviterer til still-til-valg-møte tirsdag 1. februar klokken 16:30. På dette møtet kan du bli bedre kjent med listene og universitetsstyrestudentene, og hva det vil si å stille til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Dette er møtet for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan gjøre en forskjell for medstudentene dine! Kanskje du ønsker å opprette en ny liste selv?
Møtet finner sted på Auditorium 1 på Realfagsbygget. Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende i eget Facebook-arrangement.

Studentenes Valgstyre rekrutterer også leder og to medlemmer! Vervene er honorerte. Interessert i å stille, eller kjenner du noen som kunne tenkt seg å sitte i valgstyret? Send en e-post til au@spuib.no!

Hvordan kan jeg stille til valg?

Alle studenter som har betalt semesteravgift til UiB kan stille i studentvalget.

Frist for å melde kandidatur til Studentvalget 2022 er 15. februar kl. 12:00. Kandidaturet sendes til valgstyret@studvalg.no. Merk at utfylt kandidatskjema ikke trenger å være klart til denne datoen, kun annonsering av kandidatur.

Ytterligere frister som er viktig å forholde seg til:

  • 1. mars 12:00: Frist for å sende inn informasjon som skal ut på Studentvalgets nettside.
  • 15. mars 12:00Frist for å sende inn ferdig utfylte kandidatskjema.
  • 1. april 12:00: Frist for å sende inn materiell og media til trykk.

All info sendes til valgstyret@studvalg.no.

Alle lister og universitetsstyrekandidater vil bli invitert til et informasjonsmøte 15. februar kl. 15:00 hvor det vil skje en gjennomgang av praktisk og nødvendig informasjon for kandidatene.

Spørsmål og henvendelser?

Ta kontakt med valgstyret@studvalg.no, eller valgstyrets nestleder Thomas Helland-Hansen på 481 19 878.

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, oppfordrer ledelsen til å gjøre skoleeksamenene på UiB om til hjemmeeksamener. Fotograf: Henriette F. Thorkildsen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) oppfordrer til at Universitetet i Bergen legger om fysiske eksamener til hjemmeeksamener, på bakgrunn av gjentatte bekymringer fra et stort antall studenter, og som følge av den krevende smittesituasjonen i Bergen i dag og den nye regionale forskriften.

Fredag 3. desember ble det rapportert om smitterekord, med 344 nye smittede i Bergen kommune, og vi står ovenfor en ny omikron-variant som potensielt gjør situasjonen mer krevende. Det har i ettertid kommet regional forskrift for å begrense smitten i Bergen og omegn.

Studentparlamentets arbeidsutvalg har tidligere vært i dialog med ledelsen på UiB om gjennomføring av eksamen og undervisning, og opplever at ledelsen og fakultetene strekker seg langt for å sikre tryggere skoleeksamener. Omikron-varianten gjør imidlertid situasjonen langt mer usikker, og vi er nødt til å bevare studentenes trygghet – ikke minst i en situasjon der mange er redde for å bli smittet, og der mange studenter snart skal reise hjem til jul.

De regionale forskriftene inkluderer også et påbud om hjemmekontor, såfremt det ikke går ut over viktige og nødvendige tjenester.
UiB skriver på sine nettsider at all undervisning, eksamen, disputaser og forskningsaktivitet som krever tilstedeværelse på campus defineres som viktig og nødvendig, og følgelig unntatt fra påbudet om hjemmekontor. Vi er opptatt av at campus skal være tilgjengelig for studentene også i den krevende situasjonen som vi står i, og er glad for at UiB vil skjerme den faglige virksomheten.

Eksamen er imidlertid obligatorisk for at studenter skal komme seg gjennom studieløpet sitt, og for mange studenter er det uholdbart å måtte gjennomføre denne i et eksamenslokale med mange medstudenter, og med usikkerheten dette medfører. Vi oppfordrer derfor til at Universitetet i Bergen legger om skoleeksamenene sine til hjemmeeksamener, og lar campus være åpent for de studentene som vil benytte seg av lesesaler i eksamenstiden.

Til slutt oppfordrer vi studenter å holde seg hjemme hvis de opplever symptomer på covid-19, og til å følge påbud og anbefalinger fra kommune og regjering.