Ved Universitetet i Bergen er det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg som studentparlamentet velger studentrepresentanter til. Blant disse er utdanningsutvalget (UU) som skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved Universitetet. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. I dette innlegget forteller Anette Arneberg om hvordan det er å være student i UU.

Hvem er du: Anette Arneberg
Alder: 23
Studieprogram: Sammenliknende politikk
Hjemsted: Oslo

Hva er studentenes rolle i Utdanningsutvalget?

Studentene er medlem av utvalget på lik linje med de ansatte, så rent formelt er det ikke noe ulikt å være studentrepresentant fra å være vanlig representant. Samtidig har studentene ofte ikke så faktultetsspesifikke erfaringer som det utdanningsdekanene har, og det preger diskusjonen. Vi sitter jo også dessverre bare et år av gangen i motsetning til dekanene.

Sist men ikke minst mener jeg genuint at man som studentrepresentant har et ansvar for å ta besluttninger man mener er det beste for studentene. Man er valgt av studentparlamentet, og det følger med et ansvar. Selv om saker engasjerer meg i ulik grad har jeg alltid et fokus på å kjempe for saker som er vedtatt i parlamentet, uavhengig om jeg er enig eller ikke.

Hvordan er et typisk møte i Utdanningsutvalget?

Vi starter med at Odrunn åpner møtet, og orienterer utvalget om saker de jobber med som kan være relevante for utvalget. Deretter har vi gjerne en del presentasjoner i starten, noen ganger litt for mange hehe. Ofte er presentasjonene relatert til saker vi skal diskutere videre, så det kan være veldig nyttig med et bakteppe. Så går vi videre til selve sakene, som vi har fått på forhånd. Spennende saker vi har diskutert i høst er bøtelegging av sensur, praksis og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den største forskjellen fra min tidligere erfaring med studentorganisasjoner er at vi ikke vedtar saker ved håndsopprekning, vi diskuterer oss frem til et vedtak alle står bak. Alle bemerkninger utvalget måtte ha blir notert og inkludert i oppsummeringen til Odrunn på slutten.

Hva er det beste med å sitte i Utdanningsutvalget?

Først og fremst synes jeg det er veldig fine folk i utvalget, og det har vært veldig hyggelig å bli kjent med dem. For meg toppet det seg når jeg ble bedt om å lede studiekvalitetsseminaret i november, og fikk samarbeide med flere i utvalget på et tettere plan. Det syntes jeg var veldig hyggelig, og det er et veldig godt minne fra min tid i studentpolitikken.

Samtidig er det en veldig god følelse når vi diskuterer ting jeg vet er et problem for mange, og vi finner konkrete tiltak. Jeg vil spesielt trekke fram perioden etter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble annonsert, der jeg opplevde at flere i utvalget hadde gode forslag og refleksjoner rundt temaet.    

Det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet velger studentrepresentanter til disse. Her forteller Tora Aarre Seip om hvordan det er å være student i Læringsmiljøutvalget. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Studieadministrativ avdeling for Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Læringsmiljøutvalget

Tora Aarre Seip
Alder: 21
Hva studerer du: Sammenliknende politikk
Hvor du er fra: Bærum

Hva er studentenes rolle i Læringsmiljøutvalget?
Studentene er med og behandler saker som gjelder både fysisk og psykisk læringsmiljø. Eksempler på saker kan være organisering av fadderuken, tiltak for sikre universell utforming av læringssituasjoner, eller tilrettelegging for studenter med spesielle behov el.

Hvordan er et typisk møte i Læringsmiljøutvalget?
Møtene i læringsmiljøutvalget finner sted på ulike fakulteter for hver gang. Når orienteringssaker, diskusjonssaker og vedtakssaker er behandlet, kommer representanter fra fakultetene (både studenter og ansatte) og forteller om læringsmiljøet hos dem. Deretter får man en omvisning i lokalene. Denne ordningen sørger for at man til enhver tid er oppdatert på hva som bør jobbes med, hva gjelder læringsmiljø, på de ulike fakultetene.

Hva er det beste  med å sitte i Læringsmiljøutvalget?
I læringsmiljøutvalget får man virkelig muligheten til å bidra til trivsel blant studentene. Utvalget jobber kontinuerlig med forbedring av læringsmiljøet, og som student har du direkte erfaringer å vise til – din stemme blir hørt og verdsatt.

Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget

Etter vel overstått valgkamp ble resultatene fra årets studentvalg klart 25.mars. Valget til Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) og til Studentparlamentet har vært både jevn og engasjerende. Til Universitetsstyret stilte åtte kandidater, hvorav fire var menn og fire var kvinner. Det var til slutt Gard Aasmund Skulstad Johanson og Lise Carlsen som stakk av med plassene til

Lise Carlsen og Gard Johanson Foto: Studvest

styret. I valget til Studentparlamentet var det totalt avlagt  3223 stemmer ved, der 192 stemte blankt. Dermed endte årets valgoppslutning på 18,98 prosent som dermed bestemmer hvem som skal fylle de 24 setene i Studentparlamentet kommende periode. Venstrealliansen (VA) står som valgvinner med 26 prosent av stemmene og seks mandater, og får følge av Sosialdemokratisk liste (Sosdem) og Realistlista (RL) med fire mandater. For å lese mer kan man gå inn på StudVests artikkel her

Resultatet til Studentparlamentet er følgende: 

Venstrealliansen:
Maika Marie Godal Dam
Emma Bø
Mats-Henrik Nygren Syverse
Tori Heitman Jørgensen
Goerg Jarand Aleksander Remme Hallevik
Sofie Haugan Shrivastava

Sosialdemokratisk liste: 
Karoline Foss
Sandra Amalie Lid
Maria Handal
Jeron Joseph

Realistlista:
Iben Alexander Eikrem Nesset
Stian Torset
Solveig Sigvbeland
Kristoffer Eik

International Students:
Md. Shifat Ullah

Gul liste:
Morten Stene

Liberal liste:
Timo Janne Kanehl
Knut Camillo Tornes

Blå liste:
Anne-Margrethe Lindaas Skeie
Øivind Johansen Bogen
Iren Yingxia Hodneland

Grønn liste:
Joakim Stavland Hjort
Robert Telstø Ekreskar
Tale Mathilde Haukbjørk Østrådal