Morten (AU-medlem)   Sandra (Nestleder)   Andreas (Leder)   Tori (AU-medlem) 

Andreas Trohjell- andreas@spuib.no
Leder med ansvarsområde fag- og forskningsansvarlig 
22 år gammel fra Arendal, studerer matematikk
Hva er din hjertesak? Sensur. Kvalitet, til riktig tid og begrunnelse
Hva går arbeidsområdet ditt ut på og hva er du mest gira over med ditt arbeidsområdet?
1) Fagpolitikk. Jeg har ansvar for utdanningssaker, både i emner, studieprogram og i dokumenter. Mye av min tid går med på å skrive dokumenter, høringssvar og uttalelser rundt utdanningssaker på UiB og nasjonalt. 2) Forskningspolitikk. Jeg har ansvar for å bringe studentstemmen inn i forskningspolitiske saker. Dette gjelder også forskerutdanning og forskerlinjer.
Jeg ser frem til å diskutere sensurordning, nye vurderingsformer og tverrfaglighet i utdanningen!
Mest stolt av:  Størst utviklingspotensiale: Studentene ved UiB vet i liten grad hvem og hva Studentparlamentet er. En av grunnene til dette er sakene som diskuteres der, og deres relevans. Vi trenger å diskutere politikk relevant for studentene ved UiB, og vi trenger å kommunisere dette.
Sandra Amalie Lid Krumsvik- sandra@spuib.no
Nestleder og ansvarsområde kommunikasjons- og fakultetsansvarlig
24 år gammel fra Strålebyen på Sunnmøre (Ålesund, om det skulle være noen tvil). Har studert sammenlignende politikk ved SV-fakultetet.
Hva er din hjertesak? Min hjertesak er kort og godt et velfungerende, levende studentdemokrati som er godt kjent blant studentmassen. Studentene trenger å vite hvorfor vi er her, hva vi gjør i det daglige, hvordan de selv kan engasjere seg og utgjøre en forskjell for sine medstudenter her på UiB.
Hva går arbeidsområdet ditt ut på og hva er du mest gira over med ditt arbeidsområdet?
Jeg er nestleder med ansvar for kommunikasjon og fakultet. Det vil si at det som oftest er meg du vil møte på kontoret. Arbeidsområdene mine går ut på å informere studentene om vårt arbeid via aktive sosiale medier. Jeg skal også oppdatere nettsiden her inne og finne på nye, kreative strategier for å nå ut til studentene. Videre har jeg ansvaret for å holde ved like den gode tonen mellom oss og studentutvalgene ved fakultetene. Jeg er rett og slett kjempegira på å ta over spakene det kommende året, og kjenner at disse arbeidsområdene virkelig er noe jeg brenner for.
Hvor har studentparlamentet størst forbedringspotensiale?
Valgoppslutningen fra i vår er ikke tilfredsstillende nok. Over 80% av studentmassen stemte ikke ved valget. Jeg vet at det ligger stort potensiale her og jeg gleder meg veldig til neste valg. Målet er å bli mer synlig – året rundt for alle studenter. Selv om det er lett å tenke at kommunikasjon er et ansvarsområde og fakultet et annet, så henger alt sammen og det er et maskineri som skal gå rundt for å kunne oppnå større engasjement blant studentene. Jeg tror at ved å ha god kontakt mellom oss og de på grasrotnivå, vil vi sammen nå ut til flere. Jeg har lovet egen podcast fra Studentparlamentet, og det skal det bli. Her er det bare å glede seg!
Døren min står alltid åpen og jeg ser frem til gode samtaler. Jeg er dog ingen kaffedrikker, men te skal du få.
Tori Heitmann Jørgensen- tori@spuib.no

AU-medlem med ansvarsområde bærekrafts- og likestilling
23 år,  fra Rølpehovedstaden, Stavanger, Bachelorstudent i samanliknande politikk

Hva er din hjertesak?
Min hjertesak er å få absolutt alle studenter ved UiB til å føle seg inkludert. At UiB skulle gå i pride – ikke mitt personlige gjennomslag, men veldig stolt over hvilken påvirkning studentparlamentet har! Rundt 200 mennesker gikk med UiB i pride. Jeg skulle ønske studentparlamentet var flinkere på å ha mer jazzete stemning.

Hva går arbeidsområdet ditt ut på og hva er du mest gira over med ditt arbeidsområdet?
Mine ansvarsområder er bærekraft- og likestilling, dette vil si at jeg kommer til å arbeide med saker om miljø, internasjonalt og likestilling. I år valgte jeg å slå sammen internasjonalt og miljø til bærekraft. Jeg er kjempegira å få jobbe med bærekraftsmålet UiB har fått tildelt av FN.

Morten Stene- morten@spuib.no
24 år, fra en bygd i Rogaland som heite Ølen, og studerar Samanliknande politikk

Hva er din hjertesak?
At teknologien som utviklast nå skal bli lagt best mogleg til rette for studentane. 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd?
Fekk endra innleveringsfristane på Samanliknande politikk til eit betre tidspunkt

Hvor har studentparlamentet sitt største utviklingspotensiale?
Digitalesakar, de som driv teknologi utviklinga på UiB er mykje meir ambisiøse enn Studentparlamentet 

Hva går arbeidsområdet ditt ut på og hva er du mest gira over med ditt arbeidsområdet?
Eg skal ha ansvar for læringsmiljø og velferd og skal arbeida for at kvardagen til studentane vert betre via mange ulike tiltak og eg gler meg mest til å sjå ei endring til det betre i studentane på UiB sin kvardag

Foto: Benjamin Skaug

27. mai skal et helt nytt Studentparlamentet møtes.

Da skal det velges Studentparlamentets Arbeidsutvalg, studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen, samt medlemmer av Studentparlamentets komiteer og andre organer. Dette er årets viktigste møte i Studentparlamentet, og alle UiB-studenter kan stille!

STILL TIL VALG

Her kan du se innmeldte kandidater

Mie og Toby har kommet tilbake for å hjelpe deg med å håndtere eksamenstresset!?
Hundene bryr seg ikke om hvordan du ligger an før eksamen, de vil tilbringe tid med deg uavhengig av hva som ellers skjer i livet ditt, og dette har mange studenter fått muligheten til å utnytte i år og. Det er fortsatt ledige tider på Haukeland.

Dette er et herlig tilbud som vi råder alle studenter til å nytte seg av. Tiden med hunden brukes slik det føles naturlig, enten det er ved å kose med hunden, leke med den, eller ved å gi godbiter.