Fra venstre: Aksel Haukom, Oscar Dos Santos Kvalsvik, Kaja Ingdal Hovdenak og Andrea Nesvik Voss. Foto: Henriette Thorkildsen.

Endelig har det nye Arbeidsutvalget inntatt plassene på kontoret. Kontoret forberedes, kalenderen planlegges, slik må til når vi vil representere dere studenter best mulig.

Vi ser fram til en semesterstart vi kan kalle koronafritt, for første gang på nesten tre år. Vårt sprudlende minisamfunn her på Høyden blir nok engang styrt og drevet av aktivitetene på universitetet. Vi gleder oss til en ny hverdag med en fersk bølge studenter, som skal være med å påvirke universitetet i årene fremover.

Da Arbeidsutvalget ble valgt inn fordelte de også ansvarsområdene i mellom seg. Aksel Haukom er leder og innovasjonsansvarlig. Andrea Nesvik Voss er valgt inn som nestleder, velferds- og læringsmiljøansvarlig. Oscar Dos santos Kvalsvik har ansvarsområdene likestillings-, fag- og forskningsansvarlig. Kaja Ingdal Hovdenak er promoterings-, bærekrafts-, og fakultetsansvarlig.

En viktig betingelse for god styring og representasjon er studentenes stemme, vi vil gjerne derfor høre fra dere der ute. Kom innom kontoret vårt på studentsenteret eller kontakt oss på våre sosiale medier @sp_uib eller på epost au@spuib.no.

Hviler det en studenttillitsvalgt i deg? Still til valg, da vel! FOTO: Abu Bakar Siddique

Den 30. mai avholder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt konstituerende møte, det viktigste møtet i parlamentets periode. På møtet skal vi velge studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på UiB, medlemmer til Studentparlamentets interne komitéer og styringsorganer, og sist – men defintivt ikke minst – nytt arbeidsutvalg for perioden 2022/2023.

Her finner du Facebook-arrangement for møtet. Møtet avholdes i Tivoli på det Akademiske Kvarter, fra klokken 17:00. Det blir servering av mat for påmeldte deltakere. Alle UiB-studenter kan delta på møtet, og påmelding gjøres gjennom dette skjemaet.

Alle UiB-studenter kan stille til valg på konstituerende møte!

Er du semesterregistrert student ved Universitetetet i Bergen? Da kan du stille til valg på konstituerende møte! Vi anbefaler på det sterkeste at du melder ditt kandidatur skriftlig i forkant, for å spare tid og krefter for vår organisasjonskonsulent og møteledelsen; kandidatur kan også fremmes muntlig i møtet. Du kan melde ditt kandidatur gjennom kandidatskjemaet. En komplett oversikt over kandidater som stiller til valg finner du her (oppdateres fortløpende så langt det lar seg gjøre).

Viktig å huske:

  • Mange av plassene som skal velges til har i utgangspunktet norsk som arbeidsspråk. Hvilke styrer, råd og utvalg dette gjelder er spesifisert i kandidatskjemaet.
  • Noen av plassene stiller spesifikke krav til utdanning eller fakultetstilhørighet. Man må f.eks. ta enten 1-årig PPU eller 5-årig lektor for å kunne sitte i styringsgruppen for lektorutdanningen.
  • Mange av plassene i styrer, råd og utvalg er honorerte.

Du kan lese mer om organene det skal velges til her:

Er du en av disse? FOTO: Andrea Olsen/Studvest

Vel møtt på konstituerende møte!

Valgresultat for valg til Studentparlamentet UiB 2022. Generell Studentallianse: 4,4%, ett mandat. Grønn Liste: 13,4%, tre mandater. Moderat Liste: 13,1%, tre mandater. Realistlista: 27%, syv mandater. Sosialdemokratisk liste: 15,3%, fire mandater. Venstrealliansen: 26,8%, seks mandater.

Den 28. april klokken 12:00 stengte årets studentvalg på UiB, og senere samme kveld ble resultatene fra valget offentliggjort. Av 19 884 stemmeberettigede stemte 2684 studenter i parlamentsvalget, en valgdeltakelse på 13,5%. Dette er en økning på over 4% fra fjorårets deltakelse.

Valgets vinner ble Realistlista, som fikk 27% av stemmene og 7 mandater, og med det ble den største listen i Studentparlamentet.

Valg til Universitetsstyret

I valg av kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1776 stemmer, en valgdeltakelse på 8,9%. Ingrid Borvik ble valgt som kvinnelig representant, og får med seg Johanna Magdalena Engh og Binin Tielaco som henholdsvis 1. og 2. vara.

I valg av mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1625 stemmer, en valgdeltakelse på 8,2%. Ole Jacob Broch ble valgt som mannlig representant, og får med seg Mario de la Ossa og Lars Henrik Rytter Øberg som henholdsvis 1. og 2. vara.

Rådata og komplette resultater

Hele valgoppgjøret, med komplette rådata, kan leses på studvalg.no.