Det nye Arbeidsutvalget er på plass!

Fra venstre: Aksel Haukom, Oscar Dos Santos Kvalsvik, Kaja Ingdal Hovdenak og Andrea Nesvik Voss. Foto: Henriette Thorkildsen.

 

Endelig har det nye Arbeidsutvalget inntatt plassene på kontoret. Kontoret forberedes, kalenderen planlegges, slik må til når vi vil representere dere studenter best mulig.

Vi ser fram til en semesterstart vi kan kalle koronafritt, for første gang på nesten tre år. Vårt sprudlende minisamfunn her på Høyden blir nok engang styrt og drevet av aktivitetene på universitetet. Vi gleder oss til en ny hverdag med en fersk bølge studenter, som skal være med å påvirke universitetet i årene fremover.

Da Arbeidsutvalget ble valgt inn fordelte de også ansvarsområdene i mellom seg. Aksel Haukom er leder og innovasjonsansvarlig. Andrea Nesvik Voss er valgt inn som nestleder, velferds- og læringsmiljøansvarlig. Oscar Dos santos Kvalsvik har ansvarsområdene likestillings-, fag- og forskningsansvarlig. Kaja Ingdal Hovdenak er promoterings-, bærekrafts-, og fakultetsansvarlig.

En viktig betingelse for god styring og representasjon er studentenes stemme, vi vil gjerne derfor høre fra dere der ute. Kom innom kontoret vårt på studentsenteret eller kontakt oss på våre sosiale medier @sp_uib eller på epost au@spuib.no.