Still til valg på Studentparlamentets konstituerende møte!

 

Hviler det en studenttillitsvalgt i deg? Still til valg, da vel! FOTO: Abu Bakar Siddique

Den 30. mai avholder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt konstituerende møte, det viktigste møtet i parlamentets periode. På møtet skal vi velge studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg på UiB, medlemmer til Studentparlamentets interne komitéer og styringsorganer, og sist – men defintivt ikke minst – nytt arbeidsutvalg for perioden 2022/2023.

Her finner du Facebook-arrangement for møtet. Møtet avholdes i Tivoli på det Akademiske Kvarter, fra klokken 17:00. Det blir servering av mat for påmeldte deltakere. Alle UiB-studenter kan delta på møtet, og påmelding gjøres gjennom dette skjemaet.

Alle UiB-studenter kan stille til valg på konstituerende møte!

Er du semesterregistrert student ved Universitetetet i Bergen? Da kan du stille til valg på konstituerende møte! Vi anbefaler på det sterkeste at du melder ditt kandidatur skriftlig i forkant, for å spare tid og krefter for vår organisasjonskonsulent og møteledelsen; kandidatur kan også fremmes muntlig i møtet. Du kan melde ditt kandidatur gjennom kandidatskjemaet. En komplett oversikt over kandidater som stiller til valg finner du her (oppdateres fortløpende så langt det lar seg gjøre).

Viktig å huske:

  • Mange av plassene som skal velges til har i utgangspunktet norsk som arbeidsspråk. Hvilke styrer, råd og utvalg dette gjelder er spesifisert i kandidatskjemaet.
  • Noen av plassene stiller spesifikke krav til utdanning eller fakultetstilhørighet. Man må f.eks. ta enten 1-årig PPU eller 5-årig lektor for å kunne sitte i styringsgruppen for lektorutdanningen.
  • Mange av plassene i styrer, råd og utvalg er honorerte.

Du kan lese mer om organene det skal velges til her:

Er du en av disse? FOTO: Andrea Olsen/Studvest

Vel møtt på konstituerende møte!