Valgvinnerne i UiBs studentvalg 2022

Valgresultat for valg til Studentparlamentet UiB 2022. Generell Studentallianse: 4,4%, ett mandat. Grønn Liste: 13,4%, tre mandater. Moderat Liste: 13,1%, tre mandater. Realistlista: 27%, syv mandater. Sosialdemokratisk liste: 15,3%, fire mandater. Venstrealliansen: 26,8%, seks mandater.

Den 28. april klokken 12:00 stengte årets studentvalg på UiB, og senere samme kveld ble resultatene fra valget offentliggjort. Av 19 884 stemmeberettigede stemte 2684 studenter i parlamentsvalget, en valgdeltakelse på 13,5%. Dette er en økning på over 4% fra fjorårets deltakelse.

Valgets vinner ble Realistlista, som fikk 27% av stemmene og 7 mandater, og med det ble den største listen i Studentparlamentet.

Valg til Universitetsstyret

I valg av kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1776 stemmer, en valgdeltakelse på 8,9%. Ingrid Borvik ble valgt som kvinnelig representant, og får med seg Johanna Magdalena Engh og Binin Tielaco som henholdsvis 1. og 2. vara.

I valg av mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret ble det avgitt 1625 stemmer, en valgdeltakelse på 8,2%. Ole Jacob Broch ble valgt som mannlig representant, og får med seg Mario de la Ossa og Lars Henrik Rytter Øberg som henholdsvis 1. og 2. vara.

Rådata og komplette resultater

Hele valgoppgjøret, med komplette rådata, kan leses på studvalg.no.