Still til Studentparlamentet og universitetsstyret!

20. til 28. april er det studentvalg ved Universitetet i Bergen. Det skal velges 24 representanter til Studentparlamentet fra de studentpolitiske listene, og en mannlig og en kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret, hver med to varamedlemmer. I tillegg velger hvert av de syv fakultetene en fakultetsrepresentant til Studentparlamentet på sine respektive allmøter. Studentparlamentet er UiB-studentenes øverste demokratiske organ, og Universitetsstyret er det øverste organet ved UiB.

Studentenes Valgstyre inviterer til still-til-valg-møte tirsdag 1. februar klokken 16:30. På dette møtet kan du bli bedre kjent med listene og universitetsstyrestudentene, og hva det vil si å stille til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Dette er møtet for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan gjøre en forskjell for medstudentene dine! Kanskje du ønsker å opprette en ny liste selv?
Møtet finner sted på Auditorium 1 på Realfagsbygget. Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende i eget Facebook-arrangement.

Studentenes Valgstyre rekrutterer også leder og to medlemmer! Vervene er honorerte. Interessert i å stille, eller kjenner du noen som kunne tenkt seg å sitte i valgstyret? Send en e-post til au@spuib.no!

 

Hvordan kan jeg stille til valg?

Alle studenter som har betalt semesteravgift til UiB kan stille i studentvalget.

Frist for å melde kandidatur til Studentvalget 2022 er 15. februar kl. 12:00. Kandidaturet sendes til valgstyret@studvalg.no. Merk at utfylt kandidatskjema ikke trenger å være klart til denne datoen, kun annonsering av kandidatur.

Ytterligere frister som er viktig å forholde seg til:

  • 1. mars 12:00: Frist for å sende inn informasjon som skal ut på Studentvalgets nettside.
  • 15. mars 12:00Frist for å sende inn ferdig utfylte kandidatskjema.
  • 1. april 12:00: Frist for å sende inn materiell og media til trykk.

All info sendes til valgstyret@studvalg.no.

Alle lister og universitetsstyrekandidater vil bli invitert til et informasjonsmøte 15. februar kl. 15:00 hvor det vil skje en gjennomgang av praktisk og nødvendig informasjon for kandidatene.

 

Spørsmål og henvendelser?

Ta kontakt med valgstyret@studvalg.no, eller valgstyrets nestleder Thomas Helland-Hansen på 481 19 878.