Studentparlamentet ved UiB oppfordrer universitetet til å endre på eksamensformen

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Thomas Helland-Hansen, oppfordrer ledelsen til å gjøre skoleeksamenene på UiB om til hjemmeeksamener. Fotograf: Henriette F. Thorkildsen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) oppfordrer til at Universitetet i Bergen legger om fysiske eksamener til hjemmeeksamener, på bakgrunn av gjentatte bekymringer fra et stort antall studenter, og som følge av den krevende smittesituasjonen i Bergen i dag og den nye regionale forskriften.

Fredag 3. desember ble det rapportert om smitterekord, med 344 nye smittede i Bergen kommune, og vi står ovenfor en ny omikron-variant som potensielt gjør situasjonen mer krevende. Det har i ettertid kommet regional forskrift for å begrense smitten i Bergen og omegn.

Studentparlamentets arbeidsutvalg har tidligere vært i dialog med ledelsen på UiB om gjennomføring av eksamen og undervisning, og opplever at ledelsen og fakultetene strekker seg langt for å sikre tryggere skoleeksamener. Omikron-varianten gjør imidlertid situasjonen langt mer usikker, og vi er nødt til å bevare studentenes trygghet – ikke minst i en situasjon der mange er redde for å bli smittet, og der mange studenter snart skal reise hjem til jul.

De regionale forskriftene inkluderer også et påbud om hjemmekontor, såfremt det ikke går ut over viktige og nødvendige tjenester.
UiB skriver på sine nettsider at all undervisning, eksamen, disputaser og forskningsaktivitet som krever tilstedeværelse på campus defineres som viktig og nødvendig, og følgelig unntatt fra påbudet om hjemmekontor. Vi er opptatt av at campus skal være tilgjengelig for studentene også i den krevende situasjonen som vi står i, og er glad for at UiB vil skjerme den faglige virksomheten.

Eksamen er imidlertid obligatorisk for at studenter skal komme seg gjennom studieløpet sitt, og for mange studenter er det uholdbart å måtte gjennomføre denne i et eksamenslokale med mange medstudenter, og med usikkerheten dette medfører. Vi oppfordrer derfor til at Universitetet i Bergen legger om skoleeksamenene sine til hjemmeeksamener, og lar campus være åpent for de studentene som vil benytte seg av lesesaler i eksamenstiden.

Til slutt oppfordrer vi studenter å holde seg hjemme hvis de opplever symptomer på covid-19, og til å følge påbud og anbefalinger fra kommune og regjering.