Still til verv!

Mandag 25. mai skal det avholdes konstituerende møte, der vi skal fylle alle Universitetet i Bergens relevante råd, styrer og utvalg med viktig studentrepresentasjon. Det skal også velges et nytt arbeidsutvalg, og vi har mange spennende interne komiteer som skal fylles. Alle semesterregistrerte studenter kan (og bør) stille! Du kan lese mer om de ledige vervene her, merk at flere av de er honorerte.

Vi ber om at kandidatur sendes inn på forhånd av møtet.

Praktisk informasjon om konstituerende møte: Det er de innvalgte i Studentparlamentet som har stemmerett i møtet, mandag 25. mai. De bestemmer hvem som blir valgt inn til de ulike vervene. Det eneste kravet for å stille til verv er semesterregistrering – du må altså ikke være innvalgt i parlamentet for å kunne stille.