Studentvalget ved UiB 2020

Valgresultat 2020-2021

Valgresultat Studentparlamentet UiB 2020-2021. Valgoppslutning: 15,4 %

Studentvalget ved UiB 2020 er nå over, og vi takker alle kandidater og stemmegivere. Kandidatene har stått på i ukesvis, og endelig er resultatene her. Dette er et historisk, heldigitalt valg, og vi takker alle som har deltatt.

Valgresultat Studentparlamentet UiB
Valgoppslutning: 15,4 %

  • 5 mandater: Venstrealliansen
  • 4 mandater: Sosialdemokratisk Liste
  • 4 mandater: Blå Liste
  • 3 mandater: Realistlista
  • 3 mandater: Grønn Liste
  • 2 mandater: Liberal Liste
  • 2 mandater: Generell Studentallianse
  • 1 mandat: Gul liste

Mannlig kandidat til universitetsstyret
Valgoppslutning: 13,5 %
Valgt: Gard Aasmund Skulstad Johanson
1. vara: Erlend Søbye Grønvold
2. vara: Stian Torset

Kvinnelig kandidat til universitetsstyret
Valgoppslutning: 13,8 %
Valgt: Cora Gabrielle Møller Jensen
1. vara: Anni Karin Rambek
2. vara: Lise Carlsen

_______________________

For kommentarer om valget
Leder Studentenes Valgstyre: Petter Morland, 938 64 202

Andre kommentarer
Leder Studentparlamentet: Andreas Trohjell, 941 60 183

Kontaktinformasjon til listeledere
Venstrealliansen: Augusta Moen Opsahl, 974 25 485
Gul liste: Thea Myhr, 944 96 122
Grønn liste: Solveig Høegh-Krohn, 900 12 248
Blå liste: Håvard Rørtveit, 940 55 676
Realistlista: Kristoffer Eik, 479 65 728
Generell Studentallianse: Shifat Rahman, 404 77 729
Liberal liste: Timo Kanehl, 481 94 210
Sosialdemokratisk liste: Jeron Joseph, 998 91 951

Kontaktinformasjon til kandidater til universitetsstyret
Gard Aasmund Skulstad Johanson, 416 26 848
Cora Gabrielle Møller Jensen, 450 06 461
Anni Karin Rambek, 950 13 509
Erlend Søbye Grønvold, 941 82 430
Stian Torset, 458 66 117
Lise Carlsen, 922 22 982