Viktig informasjon vedrørende Studentparlamentets håndtering av COVID-19

Bilde lånt fra fhi.no

Kjære alle studenter og andre samarbeidspartnere.
Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulentene vurderer smitterisikoen fortløpende, og har i dag besluttet å følge UiBs råd om hjemmekontor. Dette gjelder fra og med i dag, foreløpig fram til påske. Dette betyr at vi ikke er tilstede på kontorene den neste tiden, men vi er fortsatt på jobb.
UiB oppdaterer sine informasjonssider fortløpende, og vi anbefaler dere å følge med på disse: uib.no/korona

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om studentvalget 2020, etter dialog med Universitetet i Bergen og Studentenes Valgstyre. Vi har ikke tatt en beslutning om Studentparlamentsmøter enda.
Til slutt ber vi om forståelse for situasjonen, og ber om at Arbeidsutvalget får den tilliten vi trenger til å ta avgjørelser rundt valg, møter, arrangementer og annet – i dialog med UiB. Innspill til dette tas imot med takk på e-post til au@spuib.no.

Kontaktinfo til AU: https://www.spuib.no/om-oss/
Kontaktinfo til konsulentene: https://www.spuib.no/studentdemokratiet/#tab-id-7