ØNSKE OM Å ARRANGERE NOE PÅ UIB, MEN MANGLER CA$H?

Visste du at vi i Studentparlamentet har et eget fond, med mål om å fremme studentengasjement av politisk karakter? Fondet ble stiftet av oss i 2011, med ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktiv studentdemokrati. Vi ønsker å gi til deg som har et nytt initiativ i tankene! Du som enkeltperson, uregistrert eller organisert gruppe/studentorganisasjon kan søke om midler – vi KAN gi ut hele 10.000,- kroner om søknaden er god!

 

Alle initiativer som kan vekke innsikt, debatt eller tverrfaglig engasjement hos alle UiB-studenter kan søke om støtte. Dette kan være en enkeltsak, et aktuelt tema eller spørsmål innenfor en ideologisk retning. Det kan være forankret lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 

Studentersamfunnet i Bergen fikk støtte til sin markering av 75-års jubileum, YATA har tidligere fått støtte til sitt arrangement. Søkere kan også være på fakultetsnivå eller være ungdomspolitiske organisasjoner. Her finner du retningslinjer og vedtekter til fondet.

 

Send din søknad til fondet@spuib.no!

Søknadsfrist: 15. februar