ØNSKE OM Å ARRANGERE NOE PÅ UIB, MEN MANGLER CA$H?

Visste du at vi i Studentparlamentet har et eget fond, med mål om å fremme studentengasjement av politisk karakter? Fondet ble stiftet av oss i 2011, med ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktiv studentdemokrati. Vi ønsker å gi til deg som har et nytt initiativ i tankene! Du […]