VI SØKER MEDLEMMER TIL STUDENTENES VALGSTYRE

OPPDATERING: Valgstyret er nå konstituert.

Still ditt kandidatur her!

Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Alle vervene er honorerte. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innmelding av lister og representanter i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Arbeidet vil for det meste foregå på nyåret og da under valguken, og varierer fra å sette datoer, frister, opprette og motta kandidatskjemaer, gi informasjon til kandidater, arrangere informasjonsmøter i forkant av valget, arrangere valgdebatt og lignende arrangementer under valget og valgvake på slutten.

 

Vi har som hør og bør høye ambisjoner for valgoppslutningen under studentvalget 2020, og ber motiverte og engasjerte studenter om å sende inn sin søknad her.

 

Valgstyret består av totalt fem styremedlemmer, og inntil fem varamedlemmer.
to styremedlemmer er allerede valgt inn. Vi har nå tre faste og fem varaverv ledige.

CASH IS KING, honorarene er som følger:

  • Styremedlemmer får kroner 5 000,-
  • Nestleder får kroner 7 500,-
  • Leder får kroner 10 000,-

 

Har du flere spørsmål om vervene? Send en mail til oss på au@spuib.no

NB: om du ønsker å stille til valg selv (enten i en liste eller til universitetsstyret) kan du ikke sitte i valgstyret.