VI SØKER MEDLEMMER TIL STUDENTENES VALGSTYRE

OPPDATERING: Valgstyret er nå konstituert. Still ditt kandidatur her! Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Alle vervene er honorerte. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innmelding av lister og representanter i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Arbeidet vil for det meste […]