MÅNEDENS REPRESENTANT

Vi fortsetter med vår nye spalte! Her kan du bli bedre kjent med de ulike representantene som nå sitter i studentparlamentet. Neste ut er Philip Rasmussen! Han er 22 år gammel og sitter i parlamentet som fakultetsrepresentant for KMD – fakultet for kunst, musikk og design. Ved fakultetet studerer han design, visuell kommunikasjon.   Hvor […]

VI SØKER MEDLEMMER TIL STUDENTENES VALGSTYRE

OPPDATERING: Valgstyret er nå konstituert. Still ditt kandidatur her! Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Alle vervene er honorerte. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innmelding av lister og representanter i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Arbeidet vil for det meste […]

Media 2018-2019 (Vår)