Pressemelding om UiB i European Universites

Universitetet i Bergen gjennom Arqus University Alliance, ble i dag plukket ut av EU-
kommisjonen til å bli et Europeisk Universitet. Arqus er et av 17 nettverk over hele Europa
som fikk tilslag på søknaden. Totalt 54 nettverk søkte. Arqus består av universitetene i
Bergen, Leipzig, Padova, Lyon, Vilnius, Graz og Granada.

“Det kan ha enormt mye å si for studenter og ansatte ved UiB. For oss i Studentparlamentet
er internasjonalisering og kulturutveksling nøkkelpunkter for å utdanne studenter for
fremtiden. Som en del av et Europeisk universitetsnettverk vil det åpnes helt nye muligheter
for samarbeid på tvers av landegrensene,” sier Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet
ved UiB.

Studentparlamentet har over lengre tid jobbet for internasjonalt fokus i utdanningsløpet og
muligheter for å kunne ta internasjonale bachelorgrader ved UiB.

“For studentene vil dette kunne redusere byråkratiet knyttet til utveksling betraktelig. Videre håper vi dette vil legge grunnlaget for at studenter ved UiB i fremtiden kan kombinere flere universiteter i Europa underveis i studieløpet. Ikke bare som utveksling for frie studiepoeng, slik ordningen på bachelornivå er i dag” sier Klæboe.

UiB skal være med å på forme fremtidens europeiske studenter.Inntil 5 millioner euro skal
de neste årene brukes på å skape et universitetsnettverk som gjør at studenter kan ta emner
og grader på tvers av landegrenser og universiteter.

“Våre 17 500 studenter skal nå få muligheten til å ta del i et europeisk nettverk som vil forme fremtidens Europa. Dette er stort!” avslutter Klæboe.

Kilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3389

Kilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3389


Foto: Milena Nowak