Still til valg!

27. mai skal et helt nytt Studentparlamentet møtes. Da skal det velges Studentparlamentets Arbeidsutvalg, studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen, samt medlemmer av Studentparlamentets komiteer og andre organer. Dette er årets viktigste møte i Studentparlamentet, og alle UiB-studenter kan stille! STILL TIL VALG Her kan du se innmeldte kandidater