Student i Utdanningsutvalget

Ved Universitetet i Bergen er det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg som studentparlamentet velger studentrepresentanter til. Blant disse er utdanningsutvalget (UU) som skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved Universitetet. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. I dette innlegget forteller Anette Arneberg om hvordan det er å være student i UU.

Hvem er du: Anette Arneberg
Alder: 23
Studieprogram: Sammenliknende politikk
Hjemsted: Oslo

Hva er studentenes rolle i Utdanningsutvalget?

Studentene er medlem av utvalget på lik linje med de ansatte, så rent formelt er det ikke noe ulikt å være studentrepresentant fra å være vanlig representant. Samtidig har studentene ofte ikke så faktultetsspesifikke erfaringer som det utdanningsdekanene har, og det preger diskusjonen. Vi sitter jo også dessverre bare et år av gangen i motsetning til dekanene.

Sist men ikke minst mener jeg genuint at man som studentrepresentant har et ansvar for å ta besluttninger man mener er det beste for studentene. Man er valgt av studentparlamentet, og det følger med et ansvar. Selv om saker engasjerer meg i ulik grad har jeg alltid et fokus på å kjempe for saker som er vedtatt i parlamentet, uavhengig om jeg er enig eller ikke.

 

Hvordan er et typisk møte i Utdanningsutvalget?

Vi starter med at Odrunn åpner møtet, og orienterer utvalget om saker de jobber med som kan være relevante for utvalget. Deretter har vi gjerne en del presentasjoner i starten, noen ganger litt for mange hehe. Ofte er presentasjonene relatert til saker vi skal diskutere videre, så det kan være veldig nyttig med et bakteppe. Så går vi videre til selve sakene, som vi har fått på forhånd. Spennende saker vi har diskutert i høst er bøtelegging av sensur, praksis og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den største forskjellen fra min tidligere erfaring med studentorganisasjoner er at vi ikke vedtar saker ved håndsopprekning, vi diskuterer oss frem til et vedtak alle står bak. Alle bemerkninger utvalget måtte ha blir notert og inkludert i oppsummeringen til Odrunn på slutten.

 

Hva er det beste med å sitte i Utdanningsutvalget?

Først og fremst synes jeg det er veldig fine folk i utvalget, og det har vært veldig hyggelig å bli kjent med dem. For meg toppet det seg når jeg ble bedt om å lede studiekvalitetsseminaret i november, og fikk samarbeide med flere i utvalget på et tettere plan. Det syntes jeg var veldig hyggelig, og det er et veldig godt minne fra min tid i studentpolitikken.

Samtidig er det en veldig god følelse når vi diskuterer ting jeg vet er et problem for mange, og vi finner konkrete tiltak. Jeg vil spesielt trekke fram perioden etter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble annonsert, der jeg opplevde at flere i utvalget hadde gode forslag og refleksjoner rundt temaet.