Student i Læringsmiljøutvalget

Det er en rekke forskjellige styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet velger studentrepresentanter til disse. Her forteller Tora Aarre Seip om hvordan det er å være student i Læringsmiljøutvalget. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Studieadministrativ avdeling for Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

 

Læringsmiljøutvalget

Tora Aarre Seip
Alder: 21
Hva studerer du: Sammenliknende politikk
Hvor du er fra: Bærum

Hva er studentenes rolle i Læringsmiljøutvalget?
Studentene er med og behandler saker som gjelder både fysisk og psykisk læringsmiljø. Eksempler på saker kan være organisering av fadderuken, tiltak for sikre universell utforming av læringssituasjoner, eller tilrettelegging for studenter med spesielle behov el.

Hvordan er et typisk møte i Læringsmiljøutvalget?
Møtene i læringsmiljøutvalget finner sted på ulike fakulteter for hver gang. Når orienteringssaker, diskusjonssaker og vedtakssaker er behandlet, kommer representanter fra fakultetene (både studenter og ansatte) og forteller om læringsmiljøet hos dem. Deretter får man en omvisning i lokalene. Denne ordningen sørger for at man til enhver tid er oppdatert på hva som bør jobbes med, hva gjelder læringsmiljø, på de ulike fakultetene.

Hva er det beste  med å sitte i Læringsmiljøutvalget?
I læringsmiljøutvalget får man virkelig muligheten til å bidra til trivsel blant studentene. Utvalget jobber kontinuerlig med forbedring av læringsmiljøet, og som student har du direkte erfaringer å vise til – din stemme blir hørt og verdsatt.

Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget