Studentvalg ved Universitetet i Bergen

Valguken ved UiB er 18.-25. mars, og all informasjon finnes på studentvalg.no. Denne gjengen er årets Studentparlament, og nå skal det velges nytt. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, og delta i universitetsdemokratiet! Godt valg!