Ønsker du å engasjere deg i studentdemokratiet?

Bli studentrepresentant!

Studentparlamentet oppnevner studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Det er de innvalgte medlemmene i Studentparlamentet som har stemmerett i valget, men alle studenter ved UiB kan stille til verv. Man kan både stille til verv internt i Studentparlamentet, og til verv i styrer, råd og utvalg ved UiB.

For de fleste valgene praktiseres det kjønnskvotering, i henhold til § 14 i UiBs valgreglement, og § 28 i likestillings- og diskrimineringsloven.

Studentrepresentantene oppnevnes hovedsakelig under Studentparlamentets konstituerende møte i mai hvert år, men det avholdes også suppleringsvalg under første Studentparlamentsmøte på høstsemesteret.

Suppleringsmøte i Studentparlamentet

Onsdag 11. september kl.16:00 er høstsemesterets første møte i Studentparlamentet ved UiB. Informasjon om møtelokale og sakspapirer sendes ut med foreløpig innkalling 28. august. Det skal velges oppnevnes studentrepresentanter til ulike organer både internt i Studentparlamentet, og ved UiB.

Klikk på lenkene under for å lese om hvilke verv du kan stille til!