Studentparlamentets komiteer

Studentparlamentet har opprettet fire politiske komiteer. Komiteene er valgt av og blant Studentparlamentets medlemmer, og jobber med egne fagområder. Komiteene får hvert år et mandat av Studentparlamentet, og jobber for å nå dette. I tillegg opprettes det hvert 3.år en prinsipprogramkomité, som utarbeider forslag til prinsipprogram for Studentparlamentet.