Video

Tale under velkomstseremonien 2013 av leiar, Bjørn Kristian Danbolt