Studentpolitiske lister

  • Valgresultat 2016/2017

  • Sosialdemokratisk Liste

  • Det Andre Reelle Alternativ

  • Realistlista

  • Venstrealliansen

  • International Students

  • Liberal Liste

  • Blå Liste

 

 

Alle studenter ved Universitetet i Bergen kan danne og være representert på studentpolitiske lister. Listene har ulike politiske platformer og program, både med og uten ideologisk tilhørighet. Oppslutningen ved valg bestemmer hvor mange representanter hver av listene får i parlamentet, 19 av parlamentets 25 seter er reservert til de politiske listene. De fleste listene har representanter i styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Alle listene er også representert i Velferdstinget i Bergen og Norsk studentorganisasjon gjennom landsmøte

 

Politiske lister som er representert i studentparlamentet 2016/2017:

 

Sosialdemokratisk liste

Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er sammensatt av medlemmer som i større eller mindre grad identifiserer seg med den sosialdemokratiske ideologien, og flere er støttespillere av Arbeiderpartiet og AUF. Vi er alle engasjerte studenter som ønsker å gjøre en forskjell for å bedre alle sider ved studiehverdagen.  

Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. I konteksten av høyere utdanning vil dette si at vi skal jobbe for at alle skal ha reell mulighet til å realisere sitt potensial gjennom utdanningen. Én forutsetning er her å sikre studentenes økonomiske forhold. Gratisprinsippet for utdanning, en styrket finansiering av heltidsstudenten og en mer intensiv bygging av studentboliger er sentrale virkemidler for å oppnå dette. 

Å ha en grad fra Universitetet i Bergen skal tyde på kvalitet, og innebære at kandidaten har gode analytiske evner, samt en utviklet kritisk sans. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må holdes oppe, og i en del tilfeller også forbedres. 

Sosialdemokratisk liste har jobbet for, og vil fortsette å jobbe for, et levende studentdemokrati der alle studenter blir hørt.

 
Representanter i parlamentet:  Vilde Havrevold, Marius Prytz, Martha Jacobsen, og Cedrik Lyngroth
 

 

Liberal Liste

Liberal Liste er tuftet på et liberalt menneskesyn. For oss er det viktig at universitetet ikke skal være en fabrikk for reproduksjon av kunnskap, men en aktiv og synlig samfunnsaktør som fungerer som premissleverandør for offentlig debatt, skaper ny kunnskap gjennom forskningsarbeid og gir studentene grobunn for personlig utvikling. Vi mener at en utdanning fra UiB skal være et kvalitetsstempel, og vil arbeide for å forbedre utdanningskvaliteten, og at man som student er sikret et godt læringsmiljø med tilgang til gode lesesalsplasser og læringsfasiliteter.

Som liberalere er vi glade i valgfrihet , og det er det vi vil gi deg i utdanningen. Folk er forskjellige, og trenger forskjellige løsninger. Vi mener at bedre tilrettelegging for individuelle løsninger er nøkkelen for at studenter får utnyttet sitt fulle potensial. Vi tror at hver enkelt student har evnen til å skape noe nytt, være kreativ og nysgjerrig, og ikke minst eier en ansvarsfølelse, dersom man tilrettelegger godt og gir dem nok rom for det.

 

Representanter i parlamentet: Stian Magelssen, og Agnes Bernes

Nettsideliberallistebergen.wordpress.com

 

Blå liste

Blå liste har et liberalkonservativt grunnsyn. Prinsippet om individuell frihet og likhet ligger i stor grad til grunn for vår politikk. Det innebærer at folk skal ha frihet og mulighet til å ta egne valg, og at de skal behandles mest mulig likt. Dette innebærer også at folk må stå til ansvar for sine valg. Vi motsetter oss paternalisme, altså begrensning av folks valgfrihet av hensyn til dem selv. Vi legger stor vekt på retten til et privatliv. Forskere og studenter skal kunne ytre seg fritt uten å frykte for stilling, verv eller studieplass. Folk skal ha like muligheter til å konkurrere om stillinger verv og studieplasser.

 

Representanter i parlamentet: Cecilie Arnesen

 

Det Eneste Reelle Alternativ (DERA)

DERA er en populistisk og partipolitisk uavhengig liste som stilte til Studentparlamentet første gang våren 2014. Listens hovedmål er å skape blest rundt studentpolitikken og studentparlamentet ved å minimere avstanden til studentene. DERA mener at studentpolitikk ikke nødvendigvis trenger å være kjedelig. Derfor har listen satt fokus på de nære og enkle sakene som studenter flest kan kjenne seg igjen i. For eksempel har de kjempet for at det må innføres mykere toalettpapir på universitetets toaletter, eksamensfri 18. mai, og færre morgenforelesninger. Listen har i løpet av de siste årene fått flere gjennomslag, blant annet "terapihund" og gratis officepakke til UiB-studentene.

DERA har endt opp som nest største liste, både i 2014, 2015 og 2016.

 

Representanter i parlamentet: Magnus Nygaard, Frida Axelsen, Vebjørn Forthun, Arild Pensgaard

 

Grønn liste                                                                            

Grønn liste ble startet i 2014 av studenter med tilknytning til Miljøpartiet De Grønne, men er en uavhengig fellesliste for miljø- og klimaengasjerte studenter. Listen baserer seg på den grønne ideologiens mål om et medmennesklig samfunn i økologisk balanse. Vi mener at Universitet i Bergen kan og bør gå foran i det grønne skiftet, både når det gjelder forskning, utdanning og konkrete miljøtiltak.

 

Listen er satt sammen av studenter fra alle fakulteter, og organisasjoner som Fremtiden i Våre Hender, Amnesty, Greenpeace, NOAH, Changemaker og Naturvernforbundet er representert. Grønn liste er også med i samarbeidet Fossilfritt UiB.

 

Representanter i parlamentet: Camila Cimadamore-Werthein, og Erlend Søbye Grønvold

 

Venstrealliansen

Venstrealliansen ble startet i 2015, og har samlet venstresiden blant studentene ved UiB. Listen har feminisme og likestilling, studentkultur og tverrfaglighet i utdanningen som sine hovedsaker.

 

Representanter i parlamentet: Julianne Haaland Borgen, Andreas Sjalg Unneland, og Andrea Setio Nilsson

 

Realistlista

Realistlista er en studentpolitisk liste grunnlagt av studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2016. Lista ønsker å jobbe for UiB-studenters beste, og stiller uten politiske ideologier. De møter problemstillinger med konstruktivitet og handlingskraft og ønsker å bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss igjennom andre verv til å gjøre universitetet til det beste det kan være.

Representanter i parlamentet: Kjell Roymond Olsen, Sverre Hatveit, og Morsal Saba