Still til valg!


For at Universitetet i Bergen skal ha et velfungerendestudentdemokrati er en avhengig av at studentene engasjerer seg. Det er nyttig og lærerikt og engasjere seg i studentpolitikken. Du får være med å forme hvordan universitetet uvikles, og får en annen type innsikt enn du typisk opparbeider kun gjennom studier. Som studentrepresentant gir du et veldig viktig bidrag til studentene gjennom å representere de som en aktiv del av demokratiet. Arbeidsgivere ser også verdien av denne typen erfaringer.

Med jevne mellomrom blir det holdt valg til ulike organ på ulike nivå i studentdemokratiet. På denne siden kan du lese mer om valgene som blir gjennomført og hvordan du kan stille til valg eller bidra.