Søk støtte

SP-UiB fondet
Studentparlamentets fond for fremme av studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB Fondet) ble stiftet av Studentparlamentet i 2011, med bakgrunn i et ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktivt demokrati. Innenfor begrensningene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vil alle initiativer som kan vekke innsikt, debatt og engasjement kunne søke om støtte. Det kan være en enkeltsak, et aktuelt tema eller spørsmål, en ideologisk retning, forankret lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Både enkeltpersoner, uregistrerte og registrerte grupper kan søke. Fondet har en egenkapital på i overkant av en million norske kroner. 

Fondet har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september. 
 
Mer informasjon om søknadskriterier og fondstyrets prioritering av søknader finner du i søknadsskjemaet.
Fondet er tilgjengelig for spørsmål på epost: fondet@sp.uib.no

Søknadskjema og søknadskriterier.

 
 
Prosjektmidler NSO
Alle studentdemokratiske organer tilknyttet Studentparlamentet, det vil si alle student- og fagutvalg, har anledning til å søke prosjektmidler fra NSOs frifond. Midlene skal gå til organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk areid. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.
 
I tillegg til frifond har NSO fire interne fond det kan søkes om prosjektstøtte fra:
  • Fond for kampanjer og aksjoner
  • Fond for seminarer og konferanser
  • Fond for internasjonale erfaringsmidler
  • Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid.

Mer om NSOs fond og hvordan man søker kan en lese fra deres nettsider.

 

Kulturstyret

Representerer du en studentorganisasjon som ikke er knyttet til studentdemokratiet? Fortvil ikke. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kronter til studentkulturen i Bergen. Hos dem kan du søke om både driftstøtte, tidsskriftsstøtte og prosjektstøtte. Søknadsfrist er 15. februar. Som kompetanseorgan arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.