Resolusjon: Utvidede åpningstider ved universitetsbibliotekene