Resolusjon: Utdanning er en rettighet, ikke en vare