Resolusjon: UiB må samarbeide med AURORA-nettverket om felles bachelorgrader