Resolusjon: Tilbud om opplæring i bruk av sosiale medier på utveksling, feltarbeid og praksis ved UiB