Resolusjon: Styrket språkkompetanse i engelskspråklige emner