Resolusjon: Obligatorisk kurs i Mitt UiB for UiBs undervisere og studieadministrasjon