Resolusjon: Fjern spesielle mattekrav til 5-årig lektorutdanning