Resolusjon: Bedre tilrettelegging for vernepliktige studenter