Resolusjon: Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling