Resolusjon: «Doble eksamener»: Bedre utnyttelse av eksamenslokalet i Solheimsviken